Frozen Swimming Pool Cannonball

Aug 27,  · Uit het onderzoek van DPA blijkt dat 28 procent van de Duitsers ten minste één keer een 9-euroticket aanschafte. 22 procent had al een abonnement voor het openbaar vervoer, en kreeg korting.

Former Nba Player Kenny Anderson

Iedereen in Nederland moet snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen. Nu en in de toekomst. Daarom werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het toekomstbeeld van het openbaar vervoer in Dit doet zij samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail.